Качество на опънати тавани и стени Clipso

Високото качество на опънати тавани Clipso e допълнително подсигурено от Сертификатите за качество, издадени във връзка  с производството, безопасността, екологичността и други основни характеристики на опънатите тавани.


Юниор Дизайн ООД е регистриран дистрибутор на опънати тавани и др. продукти на Clipso, с удостоверен и контролиран от гледна точка на качество монтаж на системите в домашен, бизнес и публичен сектор
През 2010 година, благодарение на своята работа по повишаване на качеството на производството и предоставените услуги, производственият отдел на компанията CLIPSO е сертифициран съгласно ISO 9001. Тази система за оценяване на качеството обхваща областите на разработването, производството и продажбата на иновационни текстилни покрития за тавани и стени на помещението.
CLIPSO се явява една от първи компании-производители на технически покрития , която получава най високия бал A+ (основни вещества и общ обед на емисиите) — най добрата категория от всички възможни! Тази маркировка (информираща за нивото на отделени летящи органически съединения при платната CLIPSO) се явява задължителна за строителни и декоративни материали от 1 януари 2012 година.
Маркировка EC e задължителна от 1 откомври 2007 година за тавани на обществени и жилищни сгради. Продукти CLIPSO са сертифицирани по CE (норми на европейски Сертификат за Безопастност),което означава възможността да се реализират на европейски пазар в съответствие с всички изисквания на регулиращи органи и възможноста на реализиране на территорията на Франция и Европейско економическо сообщество.
Стандарт Oeko-Tex 100 се явява най важната маркировка за текстилни платна в света, предполагащ контрол на платното за наличие на нежелание вещества. Платна CLIPSO с данна маркировка гарантират вашето благополучие, като са свободни от канцерогенни и летящи органически съединения.
За това, да ви се обезпечи максимално душевно спокойствие и комфорт, компанията CLIPSO се присъедини към организацията SANITIZED, световния лидер в защитата на текстилни изделия. Обработката на покритието 705 AB съгласно изискванията на SANITIZED обезпечава противомикробна защита и дългогодишна защита против гниене, образоване на петна и мухъл.
OMI
Този сертификат се дава след успешно минаване на изпитания за пожароустойчивост, а също така изпитания за задимяване и токсичност. Сертификацията OMI (международна морска организация) се отнася само за товарни кораби (също риболовни), обаче не е задължителна за любителско плуване в море.

Защо Clipso?

Опънати тавани Clipso представляват сами по себе си високотехнологичен продукт- тъкан от полиестерни влакна с полиеританово покритие – с ширина от 5 м., която позволява без снадки да се покрие практически всяко едно помещение. скриват тръби,. . .